PRIMA KIROPRAKTIK

Tobias Melin

Tobias är utbildad Doctor of Chiropractic (D.C) på Life University i Atlanta, USA. Han har jobbat som kiropraktor sedan 2004 och är legitimerad av den svenska socialstyrelsen.

Tobias har vidarutbildat sig inom området wellness och är en av få i Sverige som kan titulera sig Certified Chiropractic Wellness Practitioner (C.C.W.P). 

Tobias har erfarenhet som aktiv i friidrott med flertalet SM-medaljer som junior och även som amerikansk collegemästare i diskus. Han har stor kunskap om hur kiropraktik kan användas för att optimera varje individs egen nivå. Med de idrottsliga erfarenheterna kommer även erfarenheter hur det kan kännas och upplevas när kroppen inte fungerar så bra som man själv vill, och den frustration som man kan känna när man tycker att det tar lång tid att bli ”bra.”

Med detta som bakgrund har Tobias stor respekt för att alla situationer är på en individuell basis och måste behandlas med respekt till var och ens målsättning och livssituation.

Malin Melin

Malin är ansvarig för det administrativa arbetet på kliniken. Hon har bl.a. hand om nyhetsbreven, hemsidan och allt informationsmaterial.

GDPR/Sekretess Vi skyddar dina personuppgifter, Det är viktigt för oss på Prima Kiropraktik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig utan att du först gett oss tillstånd. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men i vårt fall naturligtvis även din sjukdomshistoria och dina behandlingar här. Uppgifterna om dig skyddas av två förordningar, EU’s nya dataskyddsförordning GDPR samt den svenska Patientdatalagen (PDL). PDL:s regler är dock strängare varför GDPR får mindre genomslag inom vården än inom samhället generellt. På många, men inte samtliga, punkter resulterar GDPR alltså i att skyddsnivån för övriga samhället höjs till något som motsvarar PDL. För oss på Prima Kiropraktik är det grundläggande att du som patient ska kunna känna dig trygg och då ingår naturligtvis kunskapen vilka rutiner vi har för att hantera dina handlingar. När du kommer till oss första gången upprättar vi en datajournal enligt de riktlinjer som Socialstyrelsen och PDL föreskriver. All patientdata lagras med backup i våra lokaler och således ej genom en molntjänst. Utifrån är i normalfallet ingen data åtkomlig. Vi skickar enbart vidare information på din begäran. Det gäller exempelvis journaler till försäkringsbolag eller andra instanser inom vården. Vi skickar dock ingen information om dig via mail om du inte uttryckligen begär det för att påskynda någon process inom vården i övrigt. Vi tar med hänsyn till din dataintegritet inte emot bokningar eller avbokningar via e-post eller sociala medier. Önskar du att din journal hos oss ska raderas måste detta ske genom ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I övrigt raderas dina journaler om ingen anteckning gjorts inom tio år. För mer information kontakta vår dataansvarige.