PRIMA KIROPRAKTIK


Vårt fokus

På PRIMA kiropraktik fokuserar vi på ryggens struktur och funktion. Detta innebär att vi analyserar ryggen och dess leder för eventuella strukturella skiftningar som kan uppstå. Detta är något som av kiropraktorer många gånger kallas en vertebral subluxation. Med detta fokus innebär det att vi ser ryggen som en helhet. Vi fokuserar på att de funktioner som ska finnas i ryggen också får möjligheten att vara där. Det betyder att problemet inte alltid sitter där det gör ont. Vi gör hela tiden vårt bästa för att med kiropraktiska, så kallade justeringar, se till att ryggens funktioner finns där så mycket och så länge som möjligt.

Nya bilder kommer snart

 

Vi vill tydliggöra att vi inte botar några sjukdomar. Sjukvården jobbar med att lindra människors symptom och sjukdom och dit bör man söka sig om man har medicinskt akuta besvär eller söker enbart smärt- och symptomlindring.